2 tammikuun, 2023 admin

Ammattimainen toimintatapa

Toimintatapa määritetään yleiseksi ja toistuvaksi käyttäytymismalliksi tietyssä tilanteessa. Kysymys on niistä rituaaleista, joita teemme päivittäin: esimerkiksi miten asiakas otetaan vastaan yrityksessä, miten häneen asennoidutaan, mitä hänelle tarjotaan ja miten hänen kanssaan pidetään palaveria.

Yksittäisen ihmisen, ryhmän tai organisaation tapa toimia voi olla harrastelijamainen tai ammattimainen.

Ammattimainen toimintatapa tarkoittaa vastuun kantamista sekä omista työtehtävistä että organisaation hyvinvoinnista. Ammattilainen hallitsee työtehtävänsä, yleiset käyttäytymis- ja toimintamallit sekä organisaation toimintakulttuurin eri tilanteissa. Ryhmän tasolla ammattimaisuus ilmenee tehokkaana, systemaattisena ja tuloksellisena toimintana. Ryhmän

jäsenet tukevat ja kunnioittavat toisiaan. He hoitavat omat tehtävänsä osana ryhmää. He kiinnittävät katseensa yhteiseen tavoitteeseen eivätkä keskity ryhmän sisäisiin valtataisteluihin.

Harrastelijamainen toimintatapa on sinne päin töiden tekemistä. Karrikoiden voidaan sanoa harrastelijan olevan työssään henkisesti kesälomalla. Hän ei kanna vastuuta omasta työstään sen tuloksista tai omasta käyttäytymisestään eikä sen vaikutuksesta muihin ihmisiin tai yhteisön kilpailukykyyn.