2 tammikuun, 2023 admin

Anna arvo itsellesi ja muille ihmisille

Ihmiset kuuntelevat niitä henkilöitä, joita he arvostavat.

Arvostus ja kuunteleminen kulkevat käsi kädessä. Niitä johtajia ja esimiehiä kuunnellaan, joita ihaillaan, arvostetaan ja joihin luotetaan. Heitä halutaan kuunnella, koska heidän sanoillaan on painoarvoa. Jos henkilöä ei arvosteta, kuuntelijat sulkevat korvansa hänen sanoiltaan. Tämä toimii ikään kuin puolustusmekanismina: ihmiset eivät halua vastaanottaa kyseisen henkilön sanoja ja ajatuksia.

Ihmisten välinen arvostus on aina molemminpuolista. Arvostaminen ja sen osoittaminen herättää arvostuksen tunteita toisessa ihmisessä. Arvostusta

osoitetaan muun muassa kysymällä henkilön mielipidettä: miten toinen tässä tilanteessa tekisi? Nimen käyttö nostattaa arvostuksen tunteita: kun käytetään henkilön oikeaa nimeä, hänelle annetaan persoonallisuus. Oman nimen kuuleminen tuntuu hyvältä, se voimaannuttaa ihmisiä. Silmiin katsominen, avoin kehonkieli ja halu kuunnella toisten puhetta ovat merkkejä arvostuksesta.

Toisten ihmisten arvostamiseen liittyy voimakkaasti oma itsetunto ja näkemys sekä itsestään että muista ihmisistä. Hyvän itsetunnon omaava ja oman arvonsa tunteva ihminen voi vaivatta antaa arvoa muille ihmisille ilman oman arvon menetystä.

 Harjoitus:

 Viikon ajan harjoittele/testaa seuraavia asioita:

  • Käytä keskusteluissa toisen ihmisen etunimeä (usein)
  • Kysy toiselta ihmiseltä tai ryhmältä apua esim. mikä teistä olisi paras tapa toimia tässä tilanteessa?
  • Katso toista ihmistä silmiin ja käytä avoimia kehoneleitä, jotka on opetettu valmennuspäivässä
  • Kun keskustelet ihmisen kanssa, mieti niitä asioita mitä arvostat hänessä (opetettu valmennuspäivässä)