2 tammikuun, 2023 admin

Aseta oikeat ihmiset oikeille paikoille oikeaan aikaan

Jokaiselle asemalle voidaan asettaa vaadittavia tuloksia. Yritysten asemat ovat ikään kuin projektin kriittisiä pisteitä: jos noita pisteitä ei saavuteta, projekti ei etene eikä työssä saavuteta niitä tuloksia, mitä organisaatiossa edellytetään.

Työ on tekijänsä näköinen, sillä työn tulokset riippuvat tekijästä. Saamasi tulos ja työn laatu riippuvat siitä, millaisia ihmisiä asetat kunkin työn tekemiseen.

Jotta pystyt asettamaan oikeat ihmiset oikeille paikoille, sinun täytyy tuntea työryhmäsi jäsenet. Voit sanoa tuntevasi ryhmäsi jäsenet aidosti, kun tiedät

heidän vahvuutensa, kehittämiskohtansa, harrastuksensa, heidän asemansa vaatimukset ja työstä vaadittavat tulokset, perheensä kokoonpanon, taustansa ja sen, mitä he haluavat elämältään ja työltään.

Jotta voi tuntea ryhmänsä jäsenet, heidän pehmeät ja kovat ominaisuutensa sekä heidän osaamisensa tason, heitä pitää arvioida. Jos organisaation sisältä ei löydy oikeaa henkilöä tiettyyn tehtävään, tuo henkilö pitää palkata yrityksen ulkopuolelta. Näin tulee toimia vaikka joku oman organisaation työntekijä odottaisikin saavansa paikan. Jos paikan antaa henkilölle, joka ei kykene tehtävään, vastuualue tulee ennen pitkää kärsimään pätemättömyydestä.

Ryhmän jäseniltä heidän vahvuuksistaan, heikkouksistaan ja osaamisestaan kysyminen osoittaa hyvää johtamista. Johtamisessa ei koskaan tule olettaa mitään, varsinkaan tuntevansa ja tietävänsä toisia ihmisiä.

Ihmisten tunteminen kertoo heidän arvostamisestaan. He saavat nimen, kasvot, menneisyyden ja identiteetin johtajan silmissä. Vanhan sanonnan

mukaan ryhmän jäsenten tuntemisella sen jäsenet muuttuvat numeroista ihmisiksi. Jos johtaja ei ole kiinnostunut työntekijöistään, he voivat kokea olevansa esineitä johtajalle: tämä vain turhauttaa heitä.

Yhteisön jäsenten kykyjä hyödynnetään silloin, kun oikeat ihmiset tekevät oikeita asioita. Tällöin rakennetaan ihmisten vahvuuksille: kivisillan kivet ovat oikeissa kohdissa, ja silta kestää suurtakin painoa.