Yritysstrategia on yhteisön pelisuunnitelma tai pelikirja päätetylle ajalle.

Perinteisesti suunnitelmassa tulee huomioida liiketoimintaympäristö eli ympäristö missä yhteisö toimii, yrityksen nykytila ja rakentaa menestymisen askeleet haluttuun tulevaisuuden kuvaan eli visioon.

Edustamme koulukuntaa, jossa pelikirjan jalkauttaminen aloitetaan jo strategian suunnitteluvaiheessa.

Mikäli kyse on aktiivisista omistajista, strategian laadinta aloitetaan omistajastrategian laadinnalla. Vasta tämän jälkeen siirrytään yritysstrategiaan.

Strategian laadinnassa käytämme Kyselyt-järjestelmäämme kustannustehokkuuden ja strategian sitouttamisen johdosta.

Strategian laadinnan asiakkainamme ovat olleet Suomalaiset pörssiyhtiöt, pääomasijoittajien omistavat yhtiöt aina vähintään yli kymmenen henkeä työllistäviin yhtiöihin.

Keskimääräinen kehittämistyö on kestänyt kuusi kuukautta sisältäen kaksi kehittämispäivää kuukaudessa.

Tuotteistettu osallistava strategiaprosessi eli yrityksen pelikirjan laadinnalla tehdään yhdessä yhtiön henkilökunnan. Strategian valmistuttua sen toteuttamisen aikajana yrityksellä on kaksi tai kolme vuotta. Käyttämällä Aksioksen tuotteistettua osallistavaa yritysstrategian laadintamallia saavutetaan henkilökunnan sitoutuneisuus strategian eteenpäin viemiseen, työn laadukkuus, kustannustehokkuus ja helppous strategian laadinnassa. Tuotteistettu strategian laadinta sopii yhteisöille, joilla ei ole kirjallista strategiaa eli strategia laaditaan ensimmäisen kerran. Soveltaen sitä voidaan käyttää myös nykyisen yritysstrategian päivittämiseen.

Arvokyselyt (henkilökunnan arvot)

Lähtötilanteen kartoitus (kehitä, toimii jne)

Organisaatioanalyysi

Kehittämisen osa-alueet yrityksen eri osa-aluella

Strategiset elementit kysely (visio, missio jne)

Pitkän ja lyhyen ajan tavoitteet kysely

SWOT

Menestymistekijät

Yhtiön erottumistekijät ja sijoittuminen markkinoilla

Liiketoimintaympäristön muutostekijät

PESTEL- analyysi

Skenaariot

Kilpailija-analyysit

KOULUTUKSEMME

mahdollistavat yksilön ja yhtiön kilpailukyvyn ylläpidon.

OHJELMISTOMME

helpottavat työn tekemistä ja tuottavat tietoa päätöksenteon tueksi.

KONSULTOINTIMME

kehittävät yhtiöiden toimintaa ja ammattimaisuutta.

“Olin tyytyväinen valmennukseen, kun opin uusia asioita ja sekä valmennusmateriaalit että valmentaja edistivät oppimista. Kiitos paljon.”

“Liiketoimintaympäristö meni vähän yli, mutta yleisesti ymmärsin ja oivalsin paljon uutta ja tod. hyödyllistä tietoa, esim. analyysit ++”

“Minun mielipiteeni on hyvin positiivinen kun vaikka aihe oli minulle tuntematon, kurssin jälkeen, on tullut selkeäksi ja selväksi ja haluaisin kehittää enemmän. Kiitoksia.”

“Intohimoinen esitys => sytytti ”intohimon” asiaan!.”

“Todella hyvä vetäjä. Aloitin nollasta, valmentaja piti minkä lupasi. Loistava asiantuntemus huumorilla höystettynä!”

“Olisin opiskellut asiaa mielelläni hieman pidempään ja hieman rauhallisemmalla tahdilla. Harjoituksia olisi voinut olla runsaammin. Erittäin hyvä ja innostava valmennus!”

“Valmennuksessa oli paljon esimerkkejä ja harjoituksia!! Se oli mukavaa ja auttaa minua paljon.”

“Sain mitä hain. Paljon oppeja mitä vienen käytäntöön. Olin innostunut päivässä ja päivän jälkeen. Kiitos”

“Itse aihe tuntui aluksi kuivalta mutta valmentaja teki siitä mielenkiintoisen ja helpoksi ymmärtää!”

“Oli mukavaa että opittavista asioista käytiin avoimia keskusteluja, syntyi vuorovaikutusta. Materiaali oli hyvin mielenkiintoista ja se innosti ottamaan itse vielä lisää tietoa esim. kehonkielestä. Kiitos!”

“Rento ja hauska ilmapiiri, kiinnostavaa asiaa, josta haluaa hakea lisätietoa ja jota voi suurelta osin soveltaa heti ”normaalissa” elämässä ; )”

“Loistavan antoisa päivä. Selkeys, innostava. Tommille iso KIITOS!”

“Hyvä päivä. Vain väsyttää mua juuri nyt…”

“Vauhdikasta, innostavaa, kiinnostavaa. Olet erittäin virkistävä ihminen!”

“Minun mielestäni jokainen asia, vaikka varmasti voisi olla laajemmin kirjoitettu tai selitetty on minun mielestäni hyvin esitetty lyhyesti ja sisältää oleellisen, riittävästi ja hyvin niin, että kaikki ymmärsivät myös minä, vaikka italialainen. Aihe on nyt selvä ja antaa ajattelemisen aihetta.”

“Paljon taukoja. Hyvä! Lisää fyysisiä tehtäviä, esineen esitteleminen yrityksenä oli kivaa.”

“Oikein inspiroivaa, pystyy näkemään hyödyn. PS. Miksi ei täyttä 5, johtuu että osa asioista vie aikaa sisäistää.”

KEHITTÄMINEN
ON MEIDÄN DNASSA.