Aksios Corporation Oy

AksiosPro ohjelmisto

Matalan kynnyksen ERP-ohjelmisto. Olemme kehittäneet ohjelmiston helppokäyttöisyyttä viimeisen kahden vuoden ajan.

Ohjelmisto on tällä hetkellä saatavilla suomeksi.

Johdatko vai reagoitko?

Aika on yksi tärkeimmistä resursseista yrityksissä. Osa yritystä reagoi tapahtumiin, jolloin eletään jatkuvassa kiireessä ja stressissä. Tämä myös tuottaa hukkakuluja, jotka ovat keskimäärin 10-20 prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

Toisia yrityksiä johdetaan yhdenmukaisin toimin ja ennakoiden tulevia tilanteita. Aksios.pro auttaa johtamaan yhtiötä, sen toimintaa ja vähentämään hukkakuluja.

Dashboard

Dashboardista näet nopeasti erilaisia ​​tietoja, kuten eniten aikaa käyttäneet asiakkaat, laskuttamasi summat, omien tehtäviesi läpimenoajat. Näet sinulle viimeksi lisätyt tehtävät.

Asiakashallinta

Selvitetään mihin työntekijöiden työaika menee ja löydetään kehitettävät kohdat. Työntekijät näkevät itse mitä he saavat aikaiseksi työssä.
Nähdään miten eri työntekijöillä menee työaikaa saman työtehtävän tekemiseen. Näin voidaan työkavereilta oppia tehokkaampia toimintamalleja.
Mitataan paljonko todella menee aikaa eri asiakkaisiin. Samalla löydetään kannattavat ja kannattamattomat asiakkaat, jolloin voidaan ehkäistä ”ylipalvelua”. Nähdään mitä kullekin asiakkaalle tehdään. Voidaan halutessa toimittaa asiakkaalle raportti tehdystä työstä.

Lisälaskutus

Lisää laskutusta ja tuloja yhtiöön, koska se motivoi työntekijöitä tekemään lisälaskutusta. Automaattisesti luo laskun tehtävän valmistuttua.
Tehostaa laskutusta ja rahan tuloa yhtiöön. Työntekijä pysyy tietoisena mistä asioista on asiakasta laskuttanut ja mistä ei.

Työaika

Vältetää riitoja käytetystä työajasta. Toimitaan työaikalain mukaan. Työnantaja näkee työpäivien henkisentyön kuormituksen.
Työntekijät näkevät omat työtunnit ja työsaldon. Pysyvät ajan tasalla käyttämästä työajasta. Näkevät työpäivien henkisentyön kuormituksen.

Tehtävät

Helpottaa töiden tekemistä. Selkeä Do-it lista auttaaa priorisoimaan, mitä tulee tehdä ja milloin. Ensimmäisenä avautuvasta Dashboardista henkilö näkee kymmenen uusinta tehtävää ja niiden valmiusasteen. Näin hän töitä aloittaessa tietää, mihin töihin ryhtyy. Tehtävälistasta pysyy hyvin ajantasalla, mitkä tehtävät ovat tekemättä. Tuottaa työntekijöiden ylpeyttä työpaikasta. Kun työt tulevat tehtyä sovitusti, nousee yhtiön arvostus työntekijöiden silmissä. Parantaa asiakastyytyväisyyttä. Asiakkaat ovat tyytyväisiä, kun työt tehdään sovitusti eikä heidän tarvitse muistutella sovituista töistä. Sisäisen tiedonkulun paranemista. Kun tiimin jäsenet näkevät muiden jäsenten työlistat, he tietävät missä projektit menevät. Luottamusta esimiehen ja alaisten välillä. Esimies näkee ohjelmistosta tehtävien valmiusasteen eikä hänen tarvitse kysellä missä vaiheessa työt ovat. Työtyytyväisyyden paranemista ja stressin vähentymistä. Työntekijät kokevat hallinnan tunnetta omista työtehtävistä ja voivat jättää työt töihin.

Toiminnanohjaus

Tuottaa asiakas– ja työtyytyväisyyttä, koska työntekijä voi ennakoida ja tehdä työnsuunnittelua. Ei unohda tehdä sovittuja asioita. Näkee missä vaiheessa työt menevät. Tietää mitä tulee tehdä ja milloin. Vältetään vahingonkorvauksia aiheuttavia laiminlyöntejä.

Kokoukset

Pöytäkirja valmistuu kokouksessa. Nähdään aikaisemmat palaverien pöytäkirjat ja voidaan tarkistaa palaverissa mitä aikaisemmin on sovittu.
Nähdään onko palaverissa sovitut asiat tehty. Pysyt ajan tasalla yhtiössä sovituista asioita. Säästää aikaa. Tietoja ei tarvitse etsiä. Nähdään kuka tekee sovitut työt.

Uusasiakkaat

Helpotusta myyntityön tekemiseen. Yksinkertaista myyntityön hallintaa. Kalenterista näet tehtävät ja kokoukset. Löydät yhtiön sisäisen myyntiprosessin ja tuotekortit. Voit laittaa uusasiakkaita myyntiputkeen ja hallita asiakaskohtaista myyntiputkea, jolloin näet vilkaisulla missä vaiheessa kukin uusasiakas menee.

Sopimukset

Sopimusten hallinta saattaa olla vaikeasti hallittavaa, mistä aiheutuu turhia kuluja. Huonosti hallinnoitujen sopimusten etsimiseen kuluu aikaa. Pahimmassa tapauksessa ne häviävät tai niitä ei löydetä. Aksios.pron sähköisestä sopimusarkistosta löydät sopimukset eri hakukriteerein hetkessä.

Pikapalautteet

Asiakas antaa palautteen yhtiön asiakaspalvelupisteessä. Asiakas antaa sanallisen palautteen puhelimessa ja työntekijä kirjaa sen järjestelmään.
Työntekijä ottaa palautteen yksittäisen asiakkaan tapaamisesta esimerkiksi myynti- tai käyttötukitapaamisesta. Palaute otetaan yhtiön sisäisestä kokouksesta esimerkiksi viikkopalaverista. Palaute otetaan asiakkaiden kanssa pidetystä kokouksesta esimerkiksi tuotekehityspalaverista.
Asiakkaat antavat palautetta yhtiön kotisivujen kautta. Otetaan palaute isosta asiakastapaamisesta kuten esimerkiksi koulutuspäivä tai asiakkaiden tiedotustilaisuudesta.

Asiakasviestit

Läydetään kaikki Aksios.proohon kirjatut asiat helposti. Helpottaa asiakkaille tehtyjen töiden löytämistä. Tukee EUn tietoturva-asetuksen mukaista toimintaa.

Kehitämme ohjelmistoa jatkuvasti.

Ohjelmiston 3.0 versiossa mm. lisäsimme jokaiseen ohjelmiston osaan graafisia mittareita, joilla ohjelmiston käyttäjä näkee omat tuloksensa suhteessa muiden käyttäjien tuloksiin sekä muita mittareita. Näiden mittareiden tarkoituksena on muuntaa abstrakti palvelutyö konkreettiseksi ja tuloslähtöiseksi.

fiFinnish