Henkilöiden ja yritysten kehittämistä vuodesta 2004!

Pitkäaikaisen toimintamme aikana olemme nähneet eri toimialojen ja yritysten kipupisteitä sekä niistä selviytymisiä. On upeaa, miten Suomessa yritystoiminta ja yritysten johtaminen on muuttunut. Vielä on paljon kehittämistä mutta pääsääntöisesti yritykset ovat oikealla tiellä.

Omistuspohjamme

Olemme suomalaisten omistama yhtiö:

Osakas Tommi Kokonaho, tj, OTK, BPS, eMBA, NTM

Osakas Anne Varis, FM (tietojenkäsittely), Aksios.proon pääkehittäjä vuodesta 2008

Osakas Vesa Tuomala, Henley MBA

Osakas Jarno Mäkelä, Master of Engineering Degree in Information Technology

Yhtiömme Milestoneja

2004 toimintamme alkoi

Aloitimme yrityskauppojen konsulttina.

Toimintamme alkoi konsultoimalla yrityskaupoissa ja -strategioissa. Ensimmäisen päivänä meitä pyydettiin kouluttamaan yrityskauppoista.

Toimeksiannossa meitä pyydettiin laatimaan sisältö yrittäjyystestiin. Toteutimme toimeksiannon ja totesimme pystyvämme tekemään paremman ohjelmiston testien ja kyselyiden toteuttamiseen. Näin teimme.

2005 ohjelmointi alkoi

Rakensimme Aksios.pro -ohjelmiston 1. version yhtiömme oman toiminnan tueksi. Ensimmäinen johtamisen erikoisammattitutkinnon valmistava koulutus alkoi vuonna 2005. Ensimmäiset konsultoinnit yritysstrategioiden myötä alkoivat.

2006 verkko-oppimisympäristöt mukaan kouluttamiseen

Aloimme käyttämään verkko-oppimisympäristöä osana Blended learning -koulutusmallia, jossa koulutuspäiviä tuettiin verkko-opiskelulla.

2008 oppimispelit mobiililaitteille

Oivalsimme mobiilioppimispelit.

Muun toimintamme ohessa rakensimme mobiiliopimispelimoottorin Nokian Symbian käyttöjärjestelmälle ja julkaisimme ensimmäisen pelin. Toinen peli rakennettiin Android-käyttöjärjestelmälle.

2010 perusfokus koulutukseen, konsultointiin ja ohjelmistoihin

Yhtiömme fokus keskittyi nykyisiin palvelutuotteisiin koulutukseen, konsultointiin ja Aksios.proohon.

Mobiilioppimispelien hyvistä arvioista huolimatta ne eivät kannattaneet, joten otimme aikalisän ja keskityimme nykyisiin palvelutuotteisiin. Aksios.proon versio 2.0 julkaistiin vuonna 2013.

2018 Sitro.net ohjelmiston kehitys alkoi

Yhtiömme fokus painottuu entistä enemmän yritysten toimintaa tukeviin ohjelmistoihin kuten Aksios.proohon. Loppuvuodesta aloitettiin uuden ohjelmiston suunnittelu ja kehittäminen – sitro.net.

2019 kasvun siemenen kylväminen

Alkuvuodesta rekrytoimme lisää henkilökuntaa. Panostimme entistä enemmän tuotekehitykseen sekä Aksios.proon ja Sitro.netin osalta.

Lisäksi kohdistimme voimavaroja uusasiakashankintaan ohjelmistojemme, yrityskohtaisten koulutusten, seminaarien ja verkkokurssien osalta.

Selkeytimme tuote-/palveluportfoliota ja uudistimme markkinointiviestintää.

Vuoden teemana on ollut myös valmistautuminen ohjelmistojen ja verkkokurssien osalta kansainvälisille markkinoille englannin kielellä.

2020 Koronaviruspandemiasta selviytymistä

Koronaviruspandemia muutti yritysstrategiamme täysin. Jouduimme merkittävästi supistamaan toimintaamme ja pysäyttämään suunnitellut kehitystoimet ja uusien palveluiden lanseeraukset.

2022 Fokus perusliiketoiminnassa ja kansainvälistymisessä

Koronaviruspandemia nostatti esiin perusliiketoimintamme merkityksen ja myös sen haavoittuvuuden. Koronavuosina kasvuun ei ollut mahdollisuuksia suomessa. Uudistimme yhtiömme strategian. Suomessa keskitymme kolmeen tukijalkaamme mutta haemme jatkossa voimakkaammin kansainvälisiä asiakkaita erityisesti sovellusten osalta. Tästä esimerkkinä on www.sitro.net sivuston kaksikielinen sovellus CandP – kopioi ja liitä.