OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TAI OHJELMISTON HANKINNAN OLLESSA AJANKOHTAISTA!