Aksios Corporation Oy

CandP – Kopioi ja liitä sovellus!

Vakioteksteissä säästät noin 8 minuuttia suhteessa normaalin A4 sivun kirjoittamiseen.

Helpotetaan työn tekemistä

Miksi tehdä asiakasviestinnästä vaikeaa, kun sitä voidaan helpottaa CandP:llä. Vanhan sanonnan mukaan: ”yhtiön johdon tehtävänä on tehdä työn tekeminen helpoksi henkilökunnalle”. CandP:n yksi kantava ajatus on helpottaa työn tekemistä.

Säästetään aikaa

Normaali tekstin kirjoittaja käyttää noin kolme sekuntia yhden merkin kirjoittamiseen. Esimerkiksi Microsoft Wordissä kahden rivin kirjoittamiseen aikaa menee keskimäärin minuutti ja 25 sekuntia. CandP:llä tekstin löytämiseen, kopioimiseen leikepöydälle ja liittämiseen toiseen sovellukseen aikaa menee 20 sekuntia sekä tekstin muokkauksen vaatima aika. Kun huomioidaan tekstin muokkaaminen, ajansäästö per kaksi riviä on keskimäärin 30 sekuntia eli puoli minuuttia. Microsoft Wordin yhdellä sivulla on 31 riviä. Yhden sivun tuottama ajansäästö CandP:llä on kahdeksan minuuttia.

Toimitaan yhtiön ulkoisen viestinnän mukaisesti

Yhä useampi yhtiö kiinnittää huomiota omaan ulkoiseen viestintään. Siihen mitä ja miten asiakkaille tai yhteistyökumppaneille kirjoitetaan. Sosiaalisen median aikakaudella yksikin väärin ilmaistu sähköposti voi saada aikaan kielteistä mainetta yhtiölle.

Viestitään yhdenmukaisesti

Käyttämällä CandP:tä yhtiön henkilökunta viestii asiakkaille yhdenmukaisesti. Näin vältetään väärinkäsityksiä ja erilaista asiakasviestintää.

Vältetään kirjoitusvirheitä

Kirjoitusvirheet syntyvät muun muassa kiireestä ja monen asian samanaikaisesta tekemisestä. Kun tekstit ovat etukäteen kirjoitettu ja niiden kielioppit on tarkistettu, vältetään kirjoitusvirheitä.

Parannetaan asiakastyytyväisyyttä ja yhtiön brändiä

Toimimalla yhtiön ulkoisen viestinnän mukaisesti parannetaan asiakastyytyväisyyttä, yhtiön mainetta ja brändiä.

FAQ

Palvelemme käyttäjiämme ilmaiseksi. Keskimääräinen vastausaikamme on kaksi tuntia.

Olemme rakentaneet sinulle valmiita esimerkkitekstejä suomeksi ja englanniksi yhtiön sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Saat vapaasti muokata ja käyttää niitä.

Nopea ja skaalautuva palvelimemme mahdollistaa suurenkin käyttäjämäärän samanaikaisen ohjelmiston sujuvan käytön.

Ohjelmistoa voi käyttää ympäri maailman. Tällä hetkellä ohjelmiston käyttökielinä ovat suomi ja englanti.

CandP:llä saadaan asiakasviestintä helpoksi.

Vakiotekstien kopioiminen ja muokkaaminen on paljon helpompaa, kuin kirjoittaa kaikki sähköpostit tai tekstit alusta alkaen. Helppouden lisäksi vältetään virheitä ja väärinymmärryksiä.

fiFinnish