Menestyvän johtajuuden 360 arviointi ja tulosten läpikäynti

200,00 

Menestyvän johtajuuden 360 on johtajuuden ominaisuuksien ja käyttäytymismallien analysoinnin ja kehittämisen väline. Sen taustalla on Yhdysvaltalainen noin 2000 johtajan ominaisuuksien tutkimus, ihmis- ja asiajohtajuuden malli sekä Aksioksen Menestyvän johtajuuden malli.

Osasto:

Kuvaus

Menestyvän johtajuuden 360 on johtajuuden ominaisuuksien ja käyttäytymismallien analysoinnin ja kehittämisen väline. Sen taustalla on Yhdysvaltalainen noin 2000 johtajan ominaisuuksien tutkimus, ihmis- ja asiajohtajuuden malli sekä Aksioksen Menestyvän johtajuuden malli.

Arvioinnissa vastataan asteikolla 1 -5, 120 väittämään. Arvioinnin tekemiseen aikaa menee 15- 30 minuuttia. Arvioitavan henkilön tutkittavat ominaisuudet ja toimintatavat liittyvät johtajuusominaisuuksiin ja ne on esitetty pääsääntöisesti väitemuodossa. Esimerkki väitteestä: arvioitavalla on taito saada asiat sujumaan.

Analyysiin vastaava henkilö arvioi asteikolla 1 - 5 miten hän omalta osaltaan kokee väittämät omakseen omaan itseensä tai toimintaansa kuuluviksi. Hänen johtajuuden ominaisuuksia arvioiva henkilö vastaa niin ikään samoihin väittämiin samalla asteikolla miten hän omalta osaltaan kokee väittämät todeksi arvioitavan henkilön osalta arvioitavaan tai hänen toimintaansa kuuluviksi.

Hyvä arvioijaryhmä on seuraava:
1. Esihenkilösi
2. Kolmesta viiteen alaistasi
3. Kolmesta viiteen kollegaasi TAI yrityksesi sisäistä asiakastasi
Jos teet tiivistä yhteistyötä asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden kanssa, voit laittaa arvioijaryhmääsi myös heitä kolmesta viiteen.

Arviointi tehdään luottamuksellisesti eli vastauksista ei näe kuka on vastannut mitenkin. Esimiehen arvioinnin tulokset poikkeavat tästä eli esimiehen tulokset näkyvät suoraan sellaisenaan arvioitavalle henkilölle.

Tulosten läpikäynti toteutetaan pääsääntöisesti Microsoft Teamsiä käyttäen.

Hankkimalla arvioinnin lähetämme sinulle tarkemmat ohjeet kyselyn toteuttamiseksi.

Voit kysyä kyselyn soveltuvuudesta sinulle tai organisaatiollesi Tommilta numerosta +3585060345